Cardion s.r.o.

Periferní stimulace pro migrénu

CHIRURGICKÁ ELEKTRODA SJM

CHIRURGICKÁ ELEKTRODA4 kontaktní chirurgicky zaváděná elektroda,
Model 3240, 4 kontakty 

  • 0064175

Stimulace okcipitálního nervu

Stimulace okcipitálního nervu (ONS) byla prokázána jako účinná v léčbě farmakorezistentních bolestí hlavy v těchto 4 skupinách:

  • chronická migréna
  • syndrom nakupených bolestí a jeho podskupiny
  • bolesti hlavy cervikogenního původu 
  • neuralgie okcipitálního nervu.

Výsledky

459

Fyziologický podklad účinku ONS

Mechanismus účinku ONS spočívá v přímém lokálním ovlivnění n. occipitalis (vliv na neuralgii),  jeho aferentními vlákny pak působí stimulace přes nervový kořen C2 (vliv na cervikální bolesti) na míšní část (pars caudalis) jádra n. trigeminus (tzv. trigeminocervikální komplex), které je přes trigeminovaskulární komplex zapojeno do patofyziologie primárních bolestí hlavy (migréna, cluster headache). Další cestou je centrální působení přes thalamus s jeho projekcemi do některých korových oblastí.

Procedura implantace ONS

Jednostranná/oboustranná  stripová nebo perkutánní elektroda je implantována do měkkých tkání na fascii v blízkosti výstupu n. occipitalis major (obrázek 4).  Dále je podkožně tunelizována cesta elektrody ke stimulátoru umístěném v infraklavikulární, thorakální nebo gluteální oblasti podle individuální potřeby pacienta.

stripová elektrodaObrázek 4: Příklad  implantace elektrody v oblasti n. occipitalis major (znázorněna je oboustranná stripová elektroda).

Pracoviště indikující ONS

Implantaci ONS indikuje spolupracující neurolog se zkušeností v léčbě bolestí hlavy.

Samotná implantace ONS je obdobně jako jiné stimulace periferních nervů vázána na neuromodulační centra (odbornost algeziolog, neurochirurg).

Ke stažení

GENESIS™

SJM GENESIS™Model 3608, 8mi kanálový IPG

  • 0064156

EON™ C

461Model 3688, 16ti kanálový IPG

  • 0165077

QUATTRODE/OCTRODE

4494/8 kontaktní transkutánní elektroda

Modely a kódy

Model Kontakt Kód VZP
3183 8 kontaktní, 30 cm 0064165
3186 8 kontaktní, 60 cm 0064166
3143 4 kontaktní, 30 cm 0064163
3146 4 kontaktní, 60 cm 0064164

kontaktujte nás