Cardion s.r.o.

Monitory krevních parametrů

Monitoring krevních parametrů Terumo CDI550

Společnost Terumo je výrobcem unikátního kontinuálního monitoringu krevních parametrů CDI500. Pomocí optické fluorescence a odrazových technik umožňuje přístroj CDI500 v přesnosti srovnatelné s laboratoří měřit nebo kalkulovat 11 kritických parametrů během vedení mimotělního oběhu + (pH, pCO, pO, K, teplotu, SO, HCT, Hgb, HCO , BE, SvO ). 2 2 2 3 2

Tyto parametry jsou zobrazovány v grafické, numerické nebo tabulární formě. K měření jsou použity následující komponenty, které se umisťují do hadicového setu pro mimotělní oběh.

Výroba modelu CDI500 byla ukončena, ale společnost TERUMO Europe nadále provádí servis přístrojů, v případě potřeby servisního zásahu kontaktujte CARDION s.r.o.

Monitoring krevních parametrů Terumo CDI550

Rozdíl mezi 500 a 550 modelem je v doplnění:

Měření DO2 indikátoru množství kyslíku dodávaného pacientovi během mimotělního oběhu, DO2 je vyjádřen v ml / min nebo ml / min / m2

  • DO2 je hodnota založená na hladině hemoglobinu v krvi, saturace arteriální krve, průtoku pumpou a parciálního arteriálního tlaku kyslíku. Může být indexována podle velikosti pacienta pomocí plochy povrchu těla (BSA) ve vzorci.
  • Kontinuální zobrazování těchto krevních parametrů na barevném LCD displeji v průběhu celé operace ve formátu numerickém, tabulárním i grafickém.

kontaktujte nás

kontaktujte nás