Cardion s.r.o.

VEST

VGS VEST™ 2.0

Externí podpora venózních štěpů u pacientů podstupujících CABG

  • Chromkobaltová síťka ve 2 délkách a 2 diametrech, určena k externí podpoře venózních štěpů s průměrem 3.0 mm < ØA ≤ 5.5 mm < ØB ≤ 8.0 mm
  • Redukuje vznik intimální hyperplazie u pacientů po koronaro-arteriálních bypassech
  • Zlepšuje hemodynamiku štepů
  • Zabraňuje dilataci štěpu a vzniku aneuryzmat
VEST 2.0 Vnější průměr žilního štěpu [mm]  Max. délka  [cm]
∅A16 3,0 – 5,5 4,0 – 16,0
∅A23 3,0 – 5,5 16,0 – 23,0
∅B16 5,5 – 8,0  4,0 – 16,0
∅B23 5,5 – 8,0  16,0 – 23,0
1495


Ke stažení

VGS VEST™ 2.0

kontaktujte nás

kontaktujte nás