Cardion s.r.o.

FRAME

VGS Frame™

Externí podpora autologních štěpů u pacientů podstupujících Femo-popliteální, Femo-distální bypassy a další rekonstrukční výkony periferních cév

  • Chromkobaltová síťka ve 3 délkách a 4 diametrech, určena k externí podpoře žilních štěpů s průměrem <3,5 mm nebo >8 mm.
  • Redukuje vznik intimální hyperplazie u pacientů po rekonstrukčních výkonech
  • Zlepšuje hemodynamiku štepů díky uniformitě lumenu po implantaci externí podpory a dle Fitzgibon klasifikace zlepšuje průchodnost a prodlužuje délku životnosti štěpů
  • zabraňuje dilataci štěpu a vzniku aneuryzmat
FRAME Vnější průměr žílního štěpu [mm] Max. délka FRAME [cm]
∅A 3,5 – 4,5 30 cm
∅B 4,6 – 5,5
∅C 5,6 – 6,5
∅D 6,6 – 8,0
∅A 3,5 – 4,5 60 cm
∅B 4,6 – 5,5
∅C 5,6 – 6,5
∅D 6,6 – 8,0
∅A 3,5 – 4,5 90 cm
∅B 4,6 – 5,5
∅C 5,6 – 6,5
∅D 6,6 – 8,0
1496


Ke stažení

VGS Frame™

kontaktujte nás

kontaktujte nás