Cardion s.r.o.

Věda a výzkum

1162

Naše společnost realizuje projekt s názvem „ Pokročilá technologie pro neinvazivní diagnostiku srdeční elektro-mechaniky – VDI monitor“, který je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Projekt je zaměřen na získání nových poznatků, průmyslový výzkum a experimentální vývoj nové technologie pro diagnostiku a zobrazení srdeční elektro-mechaniky. Základní oblastí pro aplikaci výsledků projektu je humánní medicína, konkrétně kardiologie. Cílenou skupinou jsou specializovaná kardiocentra, nemocnice ale i ambulance praktických lékařů. Použití VDI technologie se obtížností neliší od obsluhy běžného EKG monitoru a nevyžaduje zaškolenou obsluhu (jako například ECHO). Výraznou výhodou je jednoznačná interpretace výsledků a numerické deskriptory popisují časování srdečních segmentů.

Očekávaným konkrétním výsledkem projektu je prototyp VDI monitoru. VDI monitor bude poskytovat zcela novou diagnostickou informaci, která není obsažená jak ve standardním klinickém EKG (pouze elektrické měření srdeční aktivity), tak ani v měření srdeční mechaniky, jako je ECHO vyšetření nebo ve vyšetření pomocí magnetické rezonance (MRI).

Výstupy: aplikovaný výzkum, prototyp, užitný vzor
Termín realizace: 2017-2019