Cardion s.r.o.

Radiofrekvenční léčba bolesti

Abbott

Radiofrekvenční léčba bolesti

Metoda spočívá v aplikaci radiofrekvenční energie k cílovým nervovým strukturám pomocí radiofrekvenční elektrody. Ta je zaváděna speciální jehlou s odizolovaným koncem, který determinuje velikost ovlivněné struktury. Jehla je zaváděna pod skia nebo CT kontrolou a její poloha je verifikována pomocí motorické a senzorické stimulace. Následně je aplikována RF energie při kontinuální kontrole teploty na hrotu elektrody.

Standardní RF léze

Teplota na hrotu elektrody dosahuje 80°C a dochází j destrukci tkáně.

Pulsní RF

Teplota na hrotu elektrody nepřesáhne 42°C, nedochází k destrukci tkáně, ale k jejímu ovlivnění ve smyslu schopnosti přenosu signálu bolesti do centrálních oblastí.

Pracoviště používající RF

  • FN Motol Praha, Centrum pro léčbu bolesti
  • FN Olomouc, KARIM, Centrum pro léčbu bolesti
  • FN Plzeň, ARK, Centrum pro léčbu bolesti
  • FN Hradec Králové, Radiologická klinika
  • FN Ostrava, Centrum pro léčbu bolesti
  • Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Centrum pro léčbu bolesti
  • FN Královské Vinohrady Praha, Centrum pro léčbu bolesti
  • Krajská nemocnice Zlín, ARO
  • NsP Karviná-Ráj, ARO

1479Generátor ABBOTT IONIC RF™

Ke stažení

Radiofrekvenční léčba bolesti

kontaktujte nás