Cardion s.r.o.

První implantace srdeční podpory Heartware HVAD

V Centru pro kardiochirurgii a transplantační chirurgii v Brně byla prvním třem pacientům v terminální fázi srdečního selhání implantována nová miniaturní srdeční podpora.

První implantace Heartware HVAD

V Centru pro kardiochirurgii a transplantační chirurgii v Brně byla prvním třem pacientům v terminální fázi srdečního selhání implantována nová miniaturní srdeční podpora HVAD společnosti Heartware v indikaci BTT (přemostění k transplantaci srdce). Při těchto prvních implantacích doplnili tým kardiochirurgů z CKTCH Brno i kliničtí specialisté společnosti Cardion a tyto implantace byly provedeny pod supervizí německých kardiochirurgů a technických specialistů, kteří mají s implantací HVAD bohaté klinické zkušenosti. Všechny tři implantace proběhly úspěšně. Dva pacienti již byli rovněž úspěšně odtransplantováni (6 a 2 měsíce po implantaci) a třetí pacient je stále na podpoře (více než 7 měsíců). Tým CKTCH se v současné době připravuje na provedení první implantace HVAD z miniinvazivního přístupu.

Informace o Heartware HVAD nalezente v našich produktech pro kardiochirurgii.