Cardion s.r.o.

Programovatelné ventily

Programovatelné ventily

Codman Certas® Plus programovatelné ventily umožňují nastavení otevíracího tlaku před i po implantaci, a to bezbolestně. Nastavování probíhá pomocí specifického magnetického pole.

1273Všechny typy ventilů Codman Certas® Plus jsou navrženy tak, aby odolaly nechtěnému přenastavení až do 3T. (při testování pomocí simulací deseti vyšetření při 3T nedošlo k přenastavení, ani podstatné demagnetizaci nebo významné redukci v možnosti dalšího nastavení).

1272Na našem trhu jsou dostupné varianty se SiphonGuard® zařízením, které při náhlém vzestupu průtoku nad 0,75 ml/min aktivuje sekundární cestu, čímž významně zabraňuje předrénování pacienta.

1271Varianta s Bactiseal® (antimikrobiální, ATB impregnovaný katétr) snižuje významně riziko infekcí.

kód bez pomlčky název VZP kód
828800 Codman Certas® Plus programovatelný ventil – samostatný ventil 0162660
828801 Codman Certas® Plus programovatelný ventil – ventil s katétry 0162662
828802 Codman Certas® Plus programovatelný ventil – ventil s pevně připojeným katétrem 0162662
828803 Codman Certas® Plus programovatelný ventil – ventil s pevně připojeným Bactisealovým katétrem 0162661
828804 Codman Certas® Plus programovatelný ventil se SiphonGuardem – samostatný ventil 0162662
828805 Codman Certas® Plus programovatelný ventil se SiphonGuardem – ventil s katétry 0162663
828806 Codman Certas® Plus programovatelný ventil se SiphonGuardem – ventil s pevně připojeným katétrem 0162664
828807 Codman Certas® Plus programovatelný ventil se SiphonGuardem – ventil s pevně připojeným Bactisealovým katétrem 0162665
82851 Certas Therapy Management System 2  

Ke stažení

Programovatelné ventily

kontaktujte nás

kontaktujte nás