Cardion s.r.o.

Pozvánka na symposium

17.6.2019 uspořádá firma CardioFocus, Inc (Marlborough, USA) ve spolupráci s Nemocnicí na Homolce symposium “CardioFocus – X3 Global symposium“.

V rámci symposia bude představena nová generace balonového laserového ablačního katetru HeartLight X3, která přináší lékařům výrazné zrychlení ablačního výkonu izolace plicních žil u pacientů s poruchou srdečního rytmu – síňovou fibrilací.

Profesor Petr Neužil z Nemocnice Na Homolce a Dr. Boris Schmidt z Kardiovaskulárního centra Bethanie (Frankfurt nad Mohanem, SRN) předvedou, v rámci živých přenosů ze sálu, svůj přístup k výkonu a podělí se o data z již provedených výkonů s katetrem X3. Katetr, ktrerý má firma CARDION s.r.o. také v portfoliu, se tak stává zajímavým nástrojem pro katetrizační ablační léčbu všech forem fibrilace síní.“

Stáhněte si pozvánku v pdf