Cardion s.r.o.

Průtokové ventily

Integra-codman

OSV II Smart Valve a NPH valve Integra

490Unikátní ventil pracující na principu tlakovo-průtokové regulace přináší nový standard v léčbě hydrocefalu - skutečně automatický spolehlivý management CSF, bez nutnosti reprogramování, výběru tlakové úrovně, rizika předrénování atd.

Princip tlakově-průtokové regulace je založen na pohybu membrány s kruhovým otvorem kolem středu s proměnným průřezem (viz. obr.). Poloha membrány závisí na tlakových poměrech, průtok na velikosti průtočné plochy. Obě tyto veličiny jsou tak vzájemně svázány a je dosaženo plynule proměnné charakteristiky (viz. graf).

488

Ventil reguluje tlak a tok moku plynule ve třech základních fázích: diferenciálně-tlakové nízkotlaké fázi (Stage 1), fázi průtokové regulace (Stage 2) a vysokotlaké fázi (Stage 3). Ventil OSV II je nastaven na regulaci průtoku 20 ml/hod, což odpovídá fyziologické hodnotě tvorby CSF. U normotenzního hydrocefalu, kde, jak se předpokládá, je snížena, ale zachována resorpce CSF, je ventil nastaven na průtok 10 ml/hod.

Dlouhodobé studie potvrzují výhodné vlastnosti ventilu OSV II, jejichž výsledkem je nižší procento komplikací a tím pádem vysoké procento přežití ventilu v dlouhodobé perspektivě

487

Hanlo et al. Treatment of hydrocefalus determined by the European Orbis Sigma Valve II survey: a multicenter prospective 5-year shunt survival study in children and adults in whom a flow-regulating shunt was used., Journal of Neurosurgery 2033 Jul;99(1):52-7

Objednávací kódy a kódy VZP

Obj. kód Popis Kód VZP
909-712
OSV  II zkrat dvoudílný, ventil standard
162628
909-712P
OSV II zkrat dvoudílný, ventil nízký profil
162628
909-711
OSV II zkrat lumboperitoneální
162629
909-700
OSV II ventil, s předkomůrkou, standard
162627
909-700P
OSV II ventil, s předkomůrkou, nízký profil
162627
909-701
OSV II ventil, bez předkomůrky
162627
909-512
NPH zkrat dvoudílný, s předkomůrkou
162631
909-511
NPH lumboperitoneální zkrat
162632
909-500
NPH ventil, s předkomůrkou
162630
909-501
NPH ventil, bez předkomůrky
162630

Ke stažení

OSV II Smart Valve a NPH valve Integra

kontaktujte nás

kontaktujte nás