Cardion s.r.o.

Hluboká mozková stimulace

Abbott

Nový systém pro hlubokou mozkovou stimulaci Infinity™

Od poloviny roku 2016 přinášíme na český trh novou řadu implantabilních stimulátorů Infinity™  od společnosti Abbott pro léčbu poruch hybnosti metodou hluboké mozkové stimulace (DBS). Nové systémy přinášejí pacientům s Parkinsonovou nemocí, esenciálním třesem a dystonií zásadní zlepšení kvality DBS terapie v několika směrech. Léčba je cílenější a šetrnější, ovládání pohodlnější a programování rychlejší.

DBS systém Infinity™ obsahuje zcela nové:

  • směrové elektrody,
  • stimulátory komunikují protokolem Bluetooth®,
  • nové dotykové programátory a ovladače.

Směrové elektrody Infinity™

Klasické elektrody stimulují mozková centra v rozsahu 360°, a kromě cílových oblastí mohou někdy stimulovat i jiné části mozku a vyvolat tak nežádoucí účinky.

1130

Nové směrové elektrody jsou vybaveny dělenými kontakty, které umožňují nasměrování stimulace jen tam, kde je to potřeba, což vede k potlačení vedlejších účinků a nižší spotřebě baterie, která nemusí dodávat energii tam, kde to není zapotřebí.

1131 1132
 
Tyto elektrody dávají pacientům více možností, aby jejich léčba pomocí hluboké mozkové stimulace lépe odpovídala jejich individuálním potřebám s menšími vedlejšími účinky.

Stimulátory a ovladače Infinity™

Tvar stimulátorů Infinity™ je lépe přizpůsoben tělu pacienta, což snižuje možnost vzniku nepříjemných pocitů v oblasti implantace. Stimulátory komunikují s pacientským ovladačem i lékařských programátorem na vzdálenost několika metrů a proto není nutno přikládat hlavici ovladače přímo nad stimulátor. To umožňuje, aby byly implantovány i na jiná místa, než jen v oblasti pod klíční kostí. Programování lékařem probíhá bez obvyklého přikládání komunikační hlavice, což nastavování stimulítoru usnadňuje a zrychluje, především u pacientů s třesem.

1129 1133 1128

Nové ovladače pro pacienty i lékaře jsou dotyková zařízení Apple™ velikosti mobilního telefonu resp. tabletu. Umožňují zcela bezdrátovou komunikaci se stimulátorem. Ovládání je přesné a rychlé, a na jediné obrazovce se nacházejí všechny potřebné informace o nastavení stimulátoru a stavu jeho baterie. Celý systém Infinity™ je připraven na vzdálený provoz tj. telemedicínský režim, který lékařům umožní kontrolu technických parametrů případně nastavení stimulace, aniž by se pacient musel vzdálit ze svého domova.  Podmínkou spuštění tohoto přístupu je přijetí příslušné legislativy. 

Centra indikující a implantující DBS

  • Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně, 1. neurologická klinika a neurochirurgická klinika
  • Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Neurologická klinika a Odd. stereotaktické neurochirurgie Nemocnice Na Homolce Praha
  • Fakultní nemocnice Olomouc, neurologická klinika a neurochirurgická klinika

Ke stažení

Nový systém pro hlubokou mozkovou stimulaci Infinity™

kontaktujte nás