Cardion s.r.o.

MitraClip

abbott

Mitrální svorka MitraClip

1386

Mitrální svorka MitraClip je určena k rekonstrukci insuficientní mitrální chlopně cestou aproximace tkáně.

Minimálně invazivní výkon

Rekonstrukce mitrální chlopně svorkou MitraClip představuje minimálně invazivní katétrovou metodu vhodnou k léčbě středně významné až významné primární a sekundární mitrální nedostatečnosti u pacientů, kde je konvenční kardiochirurgie považována za rizikovou.

Systém MitraClip umožňuje optimalizaci umístění svorky pod ultrazvukovou kontrolou a vyhodnocení jejího efektu v reálném čase. Systém umožňuje případné opakované přemístění svorky pro dosažení optimálního výsledku ve vztahu k redukci mitrální nedostatečnosti.

MitraClip je již třetí generací tohoto systému a je dostupný ve dvou velikostech samotné mitrální svorky (NTr/XTr). Dvě různé velikosti svorky umožňují optimalizaci léčby s ohledem na anatomii mitrální chlopně. Nově dostupný klip s raménky delšími o 3 mm umožňuje snazší a efektivnější zachycení cípů.

1388

Klinická evidence

Terapie mitrální svorkou MitraClip je podpořena velkým souborem dat a klinické evidence. Klinický výzkum v této oblasti probíhá již více než 15 let a je reprezentován ve více než 1 000 odborných publikací. MitraClip byl již implantován u více než 100 000 pacientů ve více než 50 zemích světa. Zařazeno a sledováno v jedné z mnoha klinických studií zaměřených na léčbu mitrální svorkou MitraClip bylo více než 30 000 pacientů.

Mezi významné klinicky potvrzené výsledky u pacientů s mitrální regurgitací (MR) patří následující:

  • Vysoká bezpečnost procedury a krátká hospitalizace po výkonu
  • Redukce závažnosti MR
  • Redukce symptomů
  • Redukce hospitalizací pro srdeční selhání

1387

Mitrální svorka MitraClip

kontaktujte nás