Cardion s.r.o.

Intravaskulární zobrazení OCT

Konzola systému ILUMIEN™

Konzola systému ILUMIEN™Product Benefits

 • Combine the functional and anatomical modalities of Fractional Flow Reserve (FFR) and Optical Coherence Tomography (OCT)
 • Move between FFR and OCT modalities with one touch
 • Wireless FFR setup in one or multiple labs
 • Easy on-screen guide simplifies Ilumien FFR and OCT procedures with a new seamless user interface
 • The flexibility and cost efficiency of a mobile unit
 • Integrated case storage and easy patient ID retrieval
 • Ability to perform FFR measurements with optional wireless Wi-Box™, PressureWire™ Aeris™ and cables

General Product Information

The compact, mobile console contains all the working elements of the Ilumien Therapy Guidance System, including:

 • Ilumien proprietary imaging engine, custom PC software and wireless receivers to perform FFR measurements
 • Two monitors (17” and 19”) plus remote video output for multiple sightlines
 • Keyboard or mouse click control of system and catheter
 • 22x CD/DVD±RW dual layer DVD-RAM drive for faster image management
 • Large hard drive for ample data storage
 • Integrated drive-motor and optical controller (DOC)

Abbott OCT – optická koherentní tomografie

Optická koherentní tomografie (OCT) je zobrazovací modalita využívající technologii optických vláken. Systém ILUMIEN používá optické zobrazovací katétry, které emitují světlo o frekvenci blízké infračervenému záření za účelem vytvoření obrazů s vysokým rozlišením (v reálném čase). Vlnové délky a šířky pásma jsou u infračerveného světla mnohem vyšší než u ultrazvukových signálů používaných ve zdravotnictví, a tím se dosahuje mnohem vyššího rozlišení obrazu.

imo ovládání funkcí pro hodnocení základních zobrazovacích a fyziologických vyšetření lze pomocí systému ILUMIEN provádět následující úkony

 • Pořizovat a ukládat záznamy a následně je načítat za účelem prohlížení
 • Zvětšit (přiblížit) oblast zájmu
 • Přidávat naměřené hodnoty a poznámky na obrazy OCT
 • Exportovat nehybné obrazy nebo filmy v nezpracovaném formátu OCT a nebo jako obrazy ve standardním formátu AVI, TIFF, JPEG, BMP nebo DICOM
 • Exportovat naměřené FFR jako obrazy ve standardním formátu TIFF, JPEG, BMP nebo DICOMImportovat naformátované obrazy OCT do systému ILUMIEN a následně je prohlížet či upravovat
 • Importovat a exportovat nezpracovaná měření FFR (do systému a ze systému ILUMIEN)

Systém ILUMIEN, je určený k následujícím účelům

 • pro kvalitativní a kvantitativní vyhodnocení vaskulární morfologie věnčitých tepen
 • jako pomůcka ke konvenční angiografické proceduře poskytující obraz lumenu cév a struktury jejich stěn
 • pro zobrazení koronárních arterií a dále u pacientů, které očekává transluminální léčebný zásah

Nezanedbatelnou výhodou systému ILUMIEN bude také od července 2013 možnost 3D zobrazení, kterým systém po provedené aktualizaci bude disponovat.

Cena je stanovena za spotřební materiál (katétry zobrazovací, katétry na měření intrakoronárního tlaku) pro systém OCT Ilumien, dle specifikace zákazníka možno dodat s Wi-Boxem, umožňující bezdrátové propojení až se čtyřmi sály intervenční kardiologie (cath-labu).

Ke stažení

Katetr DRAGONFLY™

690Zobrazovací katétr Dragonfly™ a zobrazovací systém Ilumien™ jsou určeny k následujícím účelům

 1. Pro kvalitativní a kvantitativní vyhodnocení vaskulární morfologie věnčitých tepen
 2. Jako pomůcka ke konvenční angiografické proceduře poskytující obraz lumenu cév a struktury jejich stěn
 3. Pro zobrazení koronárních arterií a dále u pacientů, které očekává transluminální léčebný zásah.

Zobrazovací katétr Dragonfly™ se skládá ze dvou hlavních sestav: tělesa katétru a interního rotačního jádra z optických vláken.

 • Distální katétr má vnější průměr 0.036" a použitelnou délku 135 cm. Jedná se o konstrukci rychlé výměny ('RX') s minikolejnicovým hrotem, vybavený 19 mm dlouhým vodícím drátem. Katétr je opatřen hydrofilním nátěrem. Zobrazovací katétr Dragonfly™ je kompatibilní s 0.014” řiditelnými vodícími dráty pro intervenční koronární vyšetření. Hned vedle minikolejnicového hrotu je zobrazovací plocha o délce 5 cm. Při pořizovaní obrazu se jádro z optických vláken zobrazovacího katétru Dragonfly™ otáčí a je katétrem automaticky v rámci katétru stahováno, aby bylo možné získat obraz arterie v rozsahu 360° a zobrazit segment arterie při stahování zpět. Katétr je opatřen dvěma ukazateli nepropouštějícími rentgenové paprsky (RO ukazatele), které jsou od sebe vzdáleny 20 mm; vnější hrana k vnější hraně (19 mm od středu ke středu). Distální ukazatel (ukazatel na minikolejnicovém hrotu) je umístěn 5 mm od hrotu katétru v zájmu uchování pružnosti hrotu a proximální ukazatel (ukazatel čočky) je umístěn 3 mm od počáteční pozice zobrazující čočky před stažením zpět. Vnitřní otáčení zobrazujícího jádra z optických vláken v rámci katétru je poháněno nerez momentovým drátem, který je také možné vidět pomocí rentgenového zobrazování.
 • Kuželová armatura na příčníku bližšího konce katétru umožňuje propláchnutí centrálního lumenu katétru 100% kontrastním médiem před použitím. Pro proplachování katétru se používá 3 ml stříkačka. Před zobrazováním musí být toto propláchnutí provedeno. Stříkačka s kapacitou 3 cc musí být připravena po ruce, aby bylo možné propláchnutí během procesu zobrazování zopakovat a udržet statický obraz proti zpětnému toku.
 • Zobrazovací katétr Dragonfly™ se připojuje k zobrazovacímu systému Ilumien™ pomocí pohonného optického konektoru (DOC 2.0™). Veškeré otáčení optických vláken a translační pohyby stažení jsou poháněny DOC 2.0™ a probíhají uvnitř katétru.

kontaktujte nás