Cardion s.r.o.

ExoVasc v ČR poprvé implantován dětským pacientům

Dne 29. 10. 2020 byla poprvé v České republice implantována protéza ExoVasc u dětských pacientů.

Tým dětských kardiochirurgů vedený Prim. MUDr. Romanem Gebauerem a MUDr. Tomášem Matějkou naimplantoval ve FN Motol tuto externí protézu dvěma pacientům s Marfanovým syndromem, u nichž docházelo k dilataci kořene aorty a vzestupné aorty. Šlo o chlapce ve věku 8 a 17 let. Obě operace proběhly úspěšně. U obou operací asistoval jako klinický proktor Doc. MUDr. Petr Němec z kardiochirurgie CKTCH Brno. Toto pracoviště provádí aktuálně nejvíc těchto výkonů (v letošním roce již 16 implantací protézy ExoVasc). Tzv. PEARS operací (vyztužení aortálního kořene a vzestupné aorty externí protézou, která je vyrobena na míru pacienta dle jeho CT) bylo v České republice dosud léčeno 73 pacientů na 8 kardiochirurgických pracovištích. Zahájení programu PEARS na pediatrické kardiochirurgii FN Motol tak poskytuje dětským pacientům s dilatující aortou novou alternativu léčby tohoto závažného klinického stavu, především zamezení dalšího postupu dilatace aorty a tudíž eliminaci rizika aortální disekce, signifikantní snížení rizika budoucí aortální regurgitace a nutnosti výměny aortální chlopně apod.

1442