Cardion s.r.o.

CARDION s.r.o

Společnost CARDION s.r.o. byla založena roku 1994 jako výhradní zástupce společnosti St. Jude Medical pro Českou Republiku. Na trhu se zdravotnickými prostředky tedy působíme již více než dvacet pět let.

V průběhu doby jsme významně rozšiřovali naše aktivity a postupně získali významné postavení v oborech kardiologie, kardiochirurgie, neurologie, neurochirurgie atd., kde se soustředíme zejména na oblast implantabilních zdravotnických prostředků, jako jsou implantabilní kardiostimulátory a defibrilátory, srdeční chlopně, koronární stenty, neurostimulátory,hydrocefální zkraty apod. Část našich aktivit směřuje také do oblasti přístrojové techniky ve jmenovaných oborech (elektrofyziologické mapovací systémy, kryoablační systémy, oxygenátory a perfúzní systémy, stereotaxe a léčba bolesti atd.).

V roce 2011 jsme získali nové prostory ve vlastní budově na ulici Veslařská, zároveň jsme doplnili a rozšířili tým, což nám umožňuje se rozvíjet a lépe a efektivněji reagovat na potřeby našich zákazníků.

1006