Cardion s.r.o.

BioGlue

CryoLife

BioGlue

Od června 2015 má naše CARDION s.r.o. ve svém portfoliu rovněž produkty společnosti CryoLife. CryoLife je významná americká společnost, která byla založena v roce 1984. Byla první biomedicínskou firmou, která se specializovala na prezervaci lidských srdečních chlopní. Dnes je CryoLife známý především díky rutinnímu používání kvalitních tkáňových lepidel BioGlue. Podrobnější informace o společnosti CryoLife můžete nalézt na webových stránkách www.cryoliolife.com.

BIOGLUE®

Bioglue
BioGlue je dvousložkové tkáňové lepidlo, které vznikne smícháním obou složek, čistého bovinního sérového albuminu a glutaraldehydu. BioGlue je dodáváno ve speciální dvoukomorové stříkačce a k míchání obou složek dochází v aplikační špičce, přes kterou je BioGlue aplikováno k cílové tkáni. Výsledkem je vznik flexibilního proteinového hydrogelového polymeru, který má velkou přilnavost k tkáním a vytvoří mechanickou zábranu krvácení. K polymeraci přitom dochází již během 20-30 s a plné pevnosti je docíleno během 2 minut. Vzniklý hydrogel je biokompatibilní a biodegradabilní. BioGlue je dodáváno v předplněných stříkačkách o objemu 2, 5 a 10 ml.

Od roku 1998, kdy bylo BioGlue uvedeno na trh, bylo toto tkáňové lepidlo použito při více než 1.000.000 chirurgických výkonů (především v kardiochirurgii a cévní chirurgii, ale i neurochirurgii a obecné chirurgii). Bezpečnost, efektivita a techniky použití BioGlue jsou popsány ve více než 300 klinických publikací. 

Nejčastější indikace k použití

aortaKardiovaskulární chirurgie

  • Oprava aortální disekce.
  • Náhrada nebo plastika aortálních chlopní.
  • Implantace mechanické srdeční podpory.
  • Oprava aortálních aneurysmat a aneurysmat abdominální aorty.
  • Chirurgická oprava velkých tepen.
  • Oprava a zpevnění měkkých tkání.

Neurochirurgie

  • Oprava dury.

Obecná chirurgie

  • Chirurgie abdominálních tkání (jater, slinivky břišní, sleziny apod.).
  • Genitourinární chirurgie.
  • Chirurgie zažívacího traktu (jícnu, gastrointestinální, kolorektální).

Biologické tkáňové lepidlo bioglue

Kat. číslo Specifikace VZP kód
BG3502-5-G BioGlue 2 ml (vč. 4 ks aplikátorů) 115023
BG3515-5-G BioGlue 5 ml (vč. 4 ks aplikátorů) 48337
BG3510-5-G BioGlue 10 ml (vč. 4 ks aplikátorů a 3 ks plošných aplikátorů) 48338

Speciální aplikátory

Kat.číslo Specifikace VZP kód
BGAT-10-SY Aplikátor 10 cm flexibilní (balení 10×4 ks)  
BGAT-27-SY Aplikátor 27 cm flexibilní (balení 10×4 ks)  

BGST-12 Aplikátor plošný 12 mm (balení 10×3 ks)  
BGST-16 Aplikátor plošný 16 mm (balení 10×3 ks)  

BGDTE-10 Aplikátor 10 cm rigidní (balení 10×2 ks)  
BGDTE-27 Aplikátor 27 cm rigidní (balení 10×2 ks)  
BGDTE-35 Aplikátor 35 cm rigidní (balení 10×2 ks)  
BioGlue

kontaktujte nás

kontaktujte nás