Cardion s.r.o.

Vagus Nerve Stimulation

Stimulace nervus vagus (VNS terapie)

Léčba farmakorezistentní epilepsie pomocí stimulace nervus vagus je součástí epileptochirurgického programu a je indikována u pacientů farmakorezistentních a kontraindikovaných k resekčnímu výkonu. V klinickém použití je od roku 1997, celosvětově již bylo implantováno cca 60 000 pacientů, v České republice téměř 500.

Pro pacienty

Navštivte prosím samostatné stránky www.vnsterapie.cz

Součásti VNS systému

Generátor implantovaný v podklíčkové oblasti stimuluje prostřednictvím bipolární elektrody levý nervus vagus v oblast krku. Stimulace je trvalá intermitentní s možností aktivace extrastimulace pomocí externího magnetu. 470

Ke stažení

Programování VNS systému

Systém VNSProgramování VNS probíhá ambulantně pomocí přenosného počítače a programovací hlavy. V první fázi jsou návštěvy častější, než dojde k nastavení parametrů stimulace na odpovídající hodnoty, poté již v běžných intervalech.

Typické stimulační parametry

  • Výstupní proud 1,0 až 2,0 mA
  • Frekvence 20 nebo 30 Hz
  • Šířka pulsu 250 nebo 500 us
  • Čas ON stimulace 30s
  • Čas OFF stimulace 3 nebo 5 min

KE STAŽENÍ

1026Tabulka stim. parametrů (35,5 kB)

Výsledky

U farmakorezistentních pacientů jsou výsledky hodnoceny odlišně než u celé populace pacientů s epilepsií. Nejčastěji je hodnoceno respondérství tj. procento pacientů s více jak 50% redukcí frekvence záchvatů. Procento responderů ve všech studiích.
Dalším významným sledovaným parametrem je kvalita života. Ukazuje se, že u farmakorezistentních pacientů jsou efekty jako:

  • změna charakteru záchvatů z generalizovaných na zmírnění tíže záchvatů
  • zlepšení nálady, čilosti a kognitivních funkcí
  • stejně významné či mnohdy významnější, než jen prostá redukce počtu záchvatů, a celkově pozitivně ovlivňují jejich kvalita života.
479

Centra v České republice

PES tvoří několik samostatných pracovišť

Evropská indikace k použití

Systém terapie VNS je indikován pro použití jako podpůrná léčba při snižování četnosti záchvatů u pacientů, v jejichž epileptické poruše dominují parciální záchvaty (se sekundární generalizací či bez ní) nebo generalizované záchvaty, které nereagují na antiepileptickou medikaci.

Kontraindikace

Systém terapie VNS nelze využívat u pacientů po oboustranné nebo levé krční vagotomii. U pacientů s implantovaným systémem terapie VNS nepoužívejte krátkovlnnou diatermii, mikrovlnnou diatermii nebo léčebnou ultrazvukovou diatermii. Tato kontraindikace nezahrnuje diagnostický ultrazvuk.

Výstrahy

Lékaři by měli informovat pacienty o všech možných rizicích a nepříznivých jevech, které jsou uvedeny v Lékařské příručce pro systém VNS terapie, včetně informace, že VNS terapie epilepsii neléčí. Protože k záchvatům může docházet nečekaně, měli by se pacienti poradit se svým ošetřujícím lékařem o případné účasti na činnostech, kde není dozor, například řízení, plavání či koupání, nebo na namáhavých sportech, při kterých by mohli způsobit zranění sobě nebo jiným osobám.

Pacienti, kteří mají dřívější problémy s polykáním, srdeční či dýchací potíže (včetně, ale nikoli výlučně obstrukční spánkové apnoe a chronického plicního onemocnění), by se měli poradit se svým ošetřujícím lékařem, zdali je pro ně terapie VNS vhodná, protože existuje možnost, že tato stimulace může jejich stav zhoršit.
Systém terapie VNS může mít vliv na jiné lékařské přístroje a jiné lékařské přístroje mohou mít vliv na systém terapie VNS. MRI lze bezpečně provádět, avšak je nutné použít zvláštní vybavení.

Vedlejší účinky

Nejběžnější vedlejší účinky způsobené stimulací zahrnují ochraptělost, paresthesii (pocit svědění na kůži), dyspneu (dušnost) a zvýšené kašlání. Nejčastěji se vyskytující vedlejší účinek implantace je infekce.

Ke stažení

kontaktujte nás