Cardion s.r.o.

Srdeční podpora MVAD

Heartware

Heartware MVAD

377MVAD od firmy HeartWare je kontinuální axiální miniaturizovaná implantabilní srdeční podpora, která má přibližně třetinovou velikost než HVAD.

Čerpadlo MVAD má obdobně jako HVAD bezkontaktní rotor, který je jednokusový a který je v čerpadle držen kombinovanými silami magnetické a hydrodynamické 380levitace. Přes malý rozměr čerpadla (22cm3, 5ml plnící objem) umožňuje toto čerpadlo nejen parciální srdeční podporu (průtok i méně než 1l/min), ale i plnou podporu srdce (do 10l/min).

Vzhledem k takto malým rozměrům je navíc tato podpora využitelná i u pacientů s velmi malým povrchem těla a jistě umožní i snadnější použití 378pro pacienty s pravostranným selháním srdce a řadu miniinvazivních implantačních postupů.

MVAD byl již testován v sérii animálních studií a první humánní implantace a studie pro CE značku budou zahájeny ještě v roce 2013.

Heartware MVAD

kontaktujte nás